Ron Nieuwenhuizen

Photo Gallery  Info

  

    (Photo) Leah Nieuwenhuizen 5 jaar (USA)
Ron Nieuwenhuizen
Geboren in Den Haag omgeving Zuiderpark 1946
Vader was overdag fotograaf en s'avonds musicus.
Vanaf ca 8e jaar bezig met fotografie(Kodak box-Zenith spiegelreflex),inkleuren van foto's en dokuwerk
Handelsopleiding.
Rond 20e jaar opleiding reclame tekenen letterzetten,zeefdruk.
van 20e tot 27e jaar Corni Reclame Zeefdrukkerij met vader en moeder.
van 27e tot 54e jaar marketing en sales, UniFix en in 1978 medeoprichter van Borgh.B.V.
Op 54 jarige leeftijd in 2000 gestopt met werken en verder gegaan met passie fotograferen,
Technische ondersteuning door studio Piet Jacobson, fotograaf en illustrator Michael Toner.
In 2001 gestopt met analoog Nikon AF en Hasselblad, helemaal overgeschakeld op digitaal,Nikon D100 en Nikon D2X.
Van jongs af aan geabonneerd op fotovakbladen Focus en later DeFotograaf en Eyemazing en Zoom.
In de jaren 1986 tot 1995 diverse schilderscursussen olieverf gevolgd.
Vanaf 1990 hoffotograaf van CV.De Jolige Druif Wateringen .
Vanuit hobby, reclame fotograaf voor Marktselect , BirdDog Solutions, VMV Netwerk Notarissen Wateringen, MVM Van Malkenhorst makelaardij en het Feesthuis Wateringen.
Vanaf 2001 gestart met een eigen PhotoGallery op internet www.ronnieuwenhuizen.com gemiddeld 5000 bezoekers per jaar.
Foto's worden gevraagd voor plaatsing in bladen, boeken, couranten en websites.
Jaarboek Oranje-Nassau 2008
In 2007 alle foto' gemaakt voor het boek Monumentaal Westland van Genootschap Oud Westland.
Lopende projecten foto expositie voor Jeanne Dieleman.van 1 februari 2009 tot 1 mei 2009 bij Praktijk Chiropractie Brussee
Foto expositie bij Chris van Waes Antique, Jan Barendselaan 66 Poeldijk
de maand april 2009
Foto expositie  bij DRUIVENKWEKERIJ Nieuw Tuinzight Zwethkade Zuid 45 Den Hoorn    Augustus September 2009
Foto expositie Centrum Carel van den Oever Schrijnwerkersgaarde 3    Den Haag   aug-sept-okt 2010
Fotoís voor het boek Westland Geschilderd door de Eeuwen heen van Maarten van der Schaft
met expositie in Prinsenhof Delft in 2010 van 17 December 2010- 15 Maart 2011

 
 

ロンNieuwenhuizen 1946年のハーグのZuiderpark事項生まれ。 His father was a photographer by day and a musician at night. 彼の父の日の夜には写真家や音楽家だった。 As early as 8 years old, Ron was engaged with photography, using a Kodak box-Zenith mirror reflex, coloring photographs, and dokuworks. 早ければ 、 8 歳、ロン写真、ゼニスは コダックのボックスを使用して従事していた、写真着色、反射鏡とdokuworks 。 He completed his trade education, and finished his training in publicity type setting and off-set printing. 彼は 、彼の教育の取引を完了し 広報でのトレーニング オフセット印刷組版を終えた。 Ron started his career in screen printing with Corni, the family business, working alongside his father and mother. ロンCorniスクリーン印刷でのキャリアをスタート、家族 ビジネス、父親と母親と一緒に取り組んでいます

At the age of 27, Ron changed careers by joining UniFix, a wholesale company specialized in fasteners and fixers. 27 歳のとき、ロンUnifix 、卸売会社のファスナーを専門と修正に参加してキャリアを変更した。 In 1978, Ron co-founded Borgh, BV, where he was responsible for Sales and Marketing. 1978年、ロン共同Borgh 、書籍、ここではセールス& マーケティングを担当して設立。 On his 54 th birthday, he retired and furthered his passion in photography, with technical support from studio Piet Jacobson, as well as photographer and illustrator Michael Toner. 彼の54 番目の誕生日、彼は退職し 写真の彼の情熱を促進、スタジオピエトジェイコブソンの技術サポートのほか、写真家やイラストレーターのマイケルトナー。

As a young photography enthusiast, Ron subscribed to photo magazine Focus at an early age, and later added magazines such as The Photographer, Eyemazing, and Zoom. 若い写真愛好家として、ロンフォーカス誌の写真には幼い頃に、登録後に追加した写真の雑誌、 Eyemazing 、ズームなど From 1986 to 1995, Ron enrolled in several painting courses, primarily working with oil paintings. 1986 1995まで、ロン いくつかの絵画コースでは、主に油絵での作業在籍。 In 1990, he became the court photographer of Carnival Group De Jolige Druif in Wateringen. 1990年、彼は陽気なカーニバルグループぶどうWateringenでは 裁判所のカメラマンになった。  As a hobby photographer, Ron completed projects for Market-Select, BirdDog Solutions, VMV Network Notaries Wateringen, MVM Van Malkenhorst Realty, and Het Feesthuis in Wateringen. 趣味の写真家として、ロン ホリデーハウスWateringenの市場のためプロジェクトを選択 BirdDogソリューション、ネットワークVMV公証人Wateringen 、 MVM Malkenhorst現実から完成。

Although still a big fan of his analog Nikon and Hasselblad cameras, Ron switched over to digital in 2001, using a Nikon D100 and Nikon D2X.彼のアナログカメラニコンとHasselbladの大ファンはまだだが、ロンデジタルに 2001年には、ニコンD100とニコンD2Xを使用して切り替えました。 This enabled Ron to embark on a new era of photography, as he launched his own online gallery in 2001, www.ronnieuwenhuizen.com . 彼は2001年に、彼自身のオンラインギャラリーを開始したこのwww.ronnieuwenhuizen.comロン写真の新時代に着手し、有効になっています The site currently averages 5,000 visitors per year across 86 different countries. このサイトは 現在86カ国で年間 5000人の訪問者の平均。

Ronís work can now be found in magazines, books, newspapers, and Internet sites. ロン仕事をする雑誌で見つけることができ、図書 新聞、インターネットのサイト。 In 2007, Ron provided all the images in the book Monumentaal Westland in coordination with Genootschap Oud Westland. 2007年には、ロンの図書ウェストランド歴史的社会における調整の旧ウェストランドで全画像を提供した。 Current projects include expositions for Jeanne Dieleman, which can be seen between 1 February, 2009 until 1 May, 2009, at practice Chiropractie Brussee. ジャンヌDieleman現在のプロジェクトは、 2009年2月1日の間に見られるための展示を含むカイロプラクティックBrussee 2009年5月1日、練習時まで。 In addition, Ronís work can be seen at an exhibition at Chris van Waes Antique, Jan Barendselaan 66 in Poeldijk during the month of April, 2009.   Photographs for the book Geschilderd door de Eeuwen heen, published by Maarten van der Schaft , can be seen at an exhibition in the Prinsenhof in Delft, from 17 December, 2010, until 15 March, 2011. また、ロン作品 Poeldijk のクリスヴァンWaesアンティーク、 Barendアベニュー66 1月2007年4月の展示会では、 2009年の刊行中に見ることができます。の 年代 を通じて 図書、マールテンヴァンデル Schaft 、塗装写真を公開 することができますデルフトでPrinsenhofでの展示会で 、 2010年12月17日から 見られる2011年3月15日まで